هنگامی که یک ماژول اسلایدر تمام عرض را در Divi اضافه می کنید و یک تصویر اسلاید اضافه می کنید، آن تصویر به طور پیش فرض در دستگاه های تلفن همراه نمایش داده نمی شود. در تنظیمات ماژول گزینه ای برای نمایش تصویر اسلاید یا فیلم روی نوار اسلایدر موبایل در تنظیمات ماژول به همراه ۲ سوئیچ دیگر وجود دارد تا کنترل کنید چه عناصر اسلایدر در موبایل نشان داده شوند.

برای نمایش تصویر اسلایدر تمام عرض در موبایل، باید به تنظیمات دید پیشرفته ماژول بروید که دارای ۳ سوئیچ است تا کنترل کنید کدام عناصر اسلایدر در تلفن همراه قابل مشاهده است.

در تنظیمات ماژول اسلایدر تمام عرض خود به Advanced > Visibility بروید، جایی که ۳ سوئیچ برای محتوا، CTA و تصویر/ویدئو خواهید دید. هنگامی که نوار اسلایدر در تلفن همراه مشاهده می شود، این سوئیچ ها آن عناصر را اضافه یا حذف می کنند./